http://winas.wgroup.vn/

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT

Là chủ doanh nghiệp, bạn luôn quan tâm đến việc tìm kiếm nguồn tài chính bên ngoài để đẩy mạnh đẩu tư mà không mấy chủ doanh nghiệp nào nhìn được có một nguồn tài chính nằm ngay nội tại của Doanh nghiệp đó chính là số thuế GTGT mà doanh nghiệp sẽ được nhận lại từ Nhà nước nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Nội dung dịch vụ hoàn thuế gồm:

 • 1. Tiếp cận tờ khai thuế GTGT hàng tháng và các thông tin/hồ sơ liên quan đến công việc hoàn thuế GTGT;
 • 2. Kiểm tra tổng thể hồ sơ/chứng từ và xác định số thuế được hoàn của doanh nghiệp.
 • 3. Lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp luật và Luật thuế GTGT;
 • 4. Nộp hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp tới cơ quan thuế;
 • 5. Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế để cung cấp bổ sung những  hồ sơ/chứng từ cần thiết khi cơ quan thuế yêu cầu;
Kiểm tra và hoàn thiện những hồ sơ/chứng từ để phục vụ giải trình khi hoàn thuế GTGT
 1. + Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp;
 2. + Kiểm tra toàn bộ hệ thống hóa đơn đầu vào/đầu ra đối chiếu với tờ khai;
 3. + Kiểm tra toàn bộ hệ thống Hợp đồng kinh tế đầu vào đầu ra ứng với hệ thống hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 4. + Kiểm tra toàn bộ các chứng từ ngân hàng đặc biệt là đối với các hóa đơn >20.000.000đ;
 5. + Kiểm tra toàn bộ hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế;
 6. + Kiểm tra các chứng từ khác nếu có: Hồ sơ xuất nhập khẩu(Tờ khai, hợp đồng, Giấy báo hàng đến, Bảo hiểm hàng hóa, C/O…….);
 7. + Hoàn thiện hệ thống chứng từ/sổ sách kế toán/báo cáo tài chính/báo cáo thuế tính đến thời điểm hoàn thuế theo đúng chuẩn mực Kế toán và Pháp luật Việt Nam.
 8.  
Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • + Giải trình các số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT;
 • + Điều chính những sai sót về số liệu(nếu có) khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế yêu cầu;
 • + Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu(nếu có) từ cơ quan thuế trong việc hoàn thuế GTGT;
 • + Cùng doanh nghiệp nhận Biên bản kiểm tra thủ tục hoàn thuế trong việc hoàn thuế GTGT;
 •  

CHÍNH SÁCH GIÁ DỊCH VỤ

 1. 1. Nếu giá trị được hoàn từ 85% đến 100 %  số thuế đề nghị được hoàn thì áp dụng mức phí 7% giá trị được hoàn theo Quyết định của cơ quan quan thuế.
 2. 2. Nếu giá trị được hoàn từ 75% đến < 85 %  số thuế đề nghị được hoàn thì áp dụng mức phí 5% giá trị được hoàn theo Quyết định của cơ quan quan thuế.
 3. 3.Nếu giá trị được hoàn <75% số thuế đề nghị được hoàn thì áp dụng mức phí áp dụng theo mức phí 3%.

Phí dịch vụ có thể bị điều chỉnh dựa vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp.

TIN TỨC NỔI BẬT

Đăng ký dùng thử hóa đơn điện từ tại đây

XEM NHIỀU NHẤT